Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle draaiboeken van “Mijn mooiste feestje!”. Wanneer u een bestelling plaatst, gaat u akkoord met deze voorwaarden. 

Auteursrechten: Op alle draaiboeken rusten auteursrechten. Het is niet toegestaan om de tekst geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor commerciële doeleinden (zoals het gebruiken in zgn. verkleedkisten of door bedrijven die beroepsmatig kinderfeesten organiseren) of door te verkopen aan derden. 

Bestellen: Als u een draaiboek bij mij bestelt ontvangt u dit per mail in een PDF bestand. U kunt er ook voor kiezen om het draaiboek per post te ontvangen. Na ontvangst van de betaling krijgt u het draaiboek dan zo spoedig mogelijk thuis gestuurd, we streven er naar om dit binnen 2 werkdagen te versturen. 

Betaling: Betaling kan door middel van overschrijving. 

Prijzen: Een draaiboek per mail ontvangen kost € 10,00 en een draaiboek per post ontvangen kost € 10,00 + 0,10 cent per bladzijde, exclusief verzendkosten. Als u het draaiboek per post wilt ontvangen, moet u dit in een mail aangeven. Elk draaiboek heeft een ander aantal pagina's. Dan kunnen we de totale kosten berekenen. 

Aansprakelijkheid: U bent zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. “Mijn mooiste feestje!” is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de draaiboeken. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het kinderfeestje. 

Klachten: Heeft u klachten over een draaiboek of over de afhandeling van een bestelling, mail me dan via info@mijnmooistefeestje.nl. 

Privacy: “Mijn mooiste feestje!” gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. 

Wijzigingsrecht: “Mijn mooiste feestje!” behoudt zich het recht om tussentijds de algemene voorwaarden aan te passen.

Afdrukken